Millainen lapsenvahti on hyvä lapsenvahti?

Millainen lapsenvahti on hyvä lapsenvahti?

Millainen lapsenvahti sitten on hyvä lapsenvahti ja millainen lapsenvahti sopii juuri minun lapselleni? Tähän kysymykseen ei voi antaa täysin yksiselitteistä vastausta, mutta ehkä jonkinlaisia suuntaviivoja sentään voidaan antaa.Ensinnäkin on erittäin tärkeää tutustua lapsenvahtiin ennen kuin palkkaat hänet hoitamaan lapsiasi. Tarkkaile, miten lapsenvahti suhtautuu lapsiisi – ottaako hän heihin esimerkiksi oma-aloitteisesti kontaktia – ja miten lapsesi suhtautuvat lapsenvahtiin. Onko lapsenvahdin käyttäytyminen lasten seurassa luonnollista ja luontevaa? Lapsia ja perheitä on kovin monenlaisia, minkä vuoksi myös lastenhoidolle asetetut toiveet ja tarpeet ovat kovin erilaisia. Hyvä lapsenvahti osaakin tunnustella kunkin perheen tarpeita ja ottaa nämä mahdollisimman hyvin huomioon perheen lapsia hoitaessaan.

Suositukset ja koulutus

Lapsenvahdilta kannattaa kysyä suosituksia sekä työkokemusta. Hänellä saattaa myös olla alan koulutusta. Esimerkiksi monet lähihoitajaopiskelijat tai lastentarhanopettajaopiskelijat tekevät mielellään lapsenvahdin keikkoja opintojensa ohessa saaden samalla alan työkokemusta. Jos palkkaat lapsenvahdin vauvalle, varmista, että lapsenvahti osaa vaihtaa vaipat sekä huolehtia vauvan perushoidosta. Äidistä nämä perushoitotoimenpiteet saattavat tuntua helpoilta ja itsestään selviltä asioilta, mutta moni nuori ei ole välttämättä koskaan hoitanut, tai edes pitänyt sylissään, vauvaa. Tästä syystä onkin tärkeää selvittää, minkä ikäisiä lapsia lapsenvahti on aikaisemmin hoitanut ja kuinka usein.

Luotettavuus

On erittäin tärkeää, että voit luottaa lapsenvahtiisi. Tarkkaile esimerkiksi, saapuuko hän sovittuun tapaamiseen ajoissa ja pitääkö hän sopimistanne asioista kiinni. Muistathan varmistaa, että lapsenvahti on ymmärtänyt mitä häneltä odotetaan.On myös tärkeää, että voit luottaa lapsenvahdin osaamiseen. Kysy esimerkiksi, onko lapsenvahdilla ensiapukoulutusta tai perustietoja hätätilanteissa toimimisesta. Varmista myös, että lapsenvahdilla on käsillä tärkeimmät puhelinnumerot hätätilanteiden varalta hänen jäädessään vahtimaan lapsiasi.
On tärkeää varmistaa, että lapsenvahti pärjää lasten kanssa myös ulkona, jos hoitopäivän aikana on tarkoitus ulkoilla. Ymmärtäähän lapsenvahti turvallisen ulkoilun periaatteet ja osaahan hän huolehtia lasten turvallisuudesta esimerkiksi liikuttaessa liikenneväylillä?

On myös tärkeää, että voit luottaa siihen, että lapsenvahti osaa ottaa lapsesi oikealla tavalla huomioon – kuunnella heitä ja lohduttaa tarvittaessa, jos vaikkapa äitiä tai isää tulee ikävä kesken hoitopäivän. Emotionaalisuus sekä empaattisuus ovatkin hyvän lapsenvahdin ominaisuuksia, joskin on korostettava, että lapsenvahdin on osattava pitää yllä myös tietynlaista kuria – rajojen asettaminen on tärkeää ja olisi hyvä, jos nämä lapsenvahdin lapselle asettamat rajat olisivat edes jollakin tavoin linjassa lapsen vanhempien tälle asettamien rajojen kanssa.

Tukiopetus

Osa lapsenvahdeista saattaa tarjota varsinaisen lastenvahtimisen ohella myös muita palveluja. Selvitä, haluaisiko lapsenvahti tehdä esimerkiksi pieniä kotitöitä. Osaako hän tehdä ruokaa? Voisiko hän tehdä kevyitä siivoustöitä lastenhoidon ohessa? Voisiko hän hakea lapset koulusta tai päiväkodista koulu- tai hoitopäivän päättymisen jälkeen tai viedä heidät aamulla kouluun tai päiväkotiin? Voisiko hän valmistaa lapsille iltapalaa? Voisiko lapsenvahti auttaa vanhempia lasten kuljettamisessa harrastuksiin ja takaisin kotiin? Voisiko lapsenvahti käydä ruokaostoksilla yhdessä lasten kanssa?

Osa lapsenvahdeista saattaa mielellään myös antaa kouluikäisille lapsille tukiopetusta tai auttaa heitä läksyjen teossa. Tämä voi helpottaa huomattavasti vanhempien iltarutiineja sekä koululaisen koulunkäyntiä! Kaikki edellä mainitut asiat ovat kuitenkin sellaisia, joista pitää sopia lapsenvahdin kanssa etukäteen ja kysyä, olisiko hän kiinnostunut suorittamaan myös tällaisia tehtäviä. Osalle lapsenvahdeista esimerkiksi kotitehtävissä auttaminen voi olla mukavaa ajanvietettä, jonka ansiosta ilta lapsen kanssa voi sujua tavallista helpommin, mutta osa saattaa kokea kotitehtävissä avustamisen vaikeaksi. Etenkin pienten ekaluokkalaisten iltapäivähoidon järjestäminen voi olla haasteellista ja lapsi saattaa tuntua vielä liian pieneltä viettämään koko iltapäivää yksin kotona vanhempien ollessa töissä. Pienten ekaluokkalaisten koulupäivät ovat lyhyitä, mikä tekee yksinäisistä iltapäivistä entistäkin pidempiä. Tällöin lapsenvahdin palkkaaminen voi olla erityisen hyvä idea.