Palvelut

Palvelut

Kotisiivousta tarjoavat siivousalan yritykset voivat tarjota monenlaisia palveluja perinteisen kotisiivouksen lisäksi. Tällaisia palveluja saattavat olla esimerkiksi ikkunanpesu, suursiivous, näyteikkunoiden peseminen, asunnon tyhjentäminen, asunnon raivaaminen, muuttosiivous, remonttisiivous, viikkosiivous, kertasiivous, haravointi, erikoissiivous, pienten lumitöiden tekeminen, lumien pudottaminen katolta, kuolinpesän tyhjennys sekä kuolinpesän siivous. Tällainen apu voi olla kullanarvoista esimerkiksi yksin asuvalle vanhukselle, joka ei enää kykene esimerkiksi pudottamaan lumia kotinsa katolta tai luomaan lumia omalta pihaltaan. Nykyisin puhutaan paljon runsaasti huolta herättäneestä asiasta – vanhuksista, jotka asuvat yksin, vaikka tarvitsisivat jo ympärivuorokautista apua. Avuntarpeen lisäksi myös vanhusten asuinolot saattavat olla haasteelliset, mikä lisää omaisten huolta. Kunnallista apua voi olla vaikea saada tai se saattaa tuntua vanhuksen omaisista liian vähäiseltä. Tällaisessa tilanteessa kotipalvelualan yrityksen tarjoamat palvelut saattavat olla suoranainen arjen helpottaja.

Hinnat

Kotisiivouspalveluiden hinnat vaihtelevat sekä tehtävän työn että paikkakunnan mukaan. Tyypillinen tuntitaksa on 30 euron pintaan. Kun olet tilaamassa kotisiivousta tai -palvelua, kannattaa varmistaa, mitä hinta sisältää. Sisältääkö se esimerkiksi matkakulut, siivouksessa käytettävät pesu- ja muut aineet ja siivousvälineet? Sisältääkö se alv-veron vai lasketaanko alv vielä hintaan lisäksi? Aiheutuuko siivouksesta asiakkaalle lisäksi muita kuluja?
Kotisiivouksen hinta saattaa ensin tuntua korkealta, mutta kannattaa muistaa, että kotisiivouksesta on mahdollista saada kotitalousvähennystä mikä tarkoittaa sitä, että jos käytät kotisiivoojaa, saat vähentää osan työn aiheuttamista kustannuksista omassa verotuksessasi. Vähennys tehdään henkilökohtaisesti ja se vaikuttaa omaan maksettavaan veroosi suoraan! Tämän tiedon valossa kotisiivouksen hinta ei ehkä enää tunnukaan niin kovin pahalta?
Kun mietit kotisiivouksen hintaa, kannattaa miettiä asiaa myös siivousyrittäjän näkökulmasta. Yrittäjällä on monia sellaisia kuluja, joita emme välttämättä heti tule edes ajatelleeksi – ainakaan, jos emme itse ole koskaan toimineet yrittäjinä. Erilaiset vakuutukset ja työntekijöiden palkat syövät aimo-osan yrityksen liikevaihdosta, puhumattakaan toimitilojen vuokrista. Omien palveluiden mainostaminenkaan ei ole ilmaista, vaan saattaa tulla yllättävänkin kalliiksi, mutta on tästä huolimatta tuiki tarpeellista asiakkaiden saamiseksi. Hyvä mainos voi auttaa löytämään asiakkaita sekä erottumaan muiden samantapaisia palveluita tarjoavien yritysten joukosta! Tästä syystä mainontaan kannattaakin panostaa, vaikka sen hinta saattaakin kirpaista! Siivousyrittäjä kantaa harteillaan myös melkoista riskiä – entä jos asiakkaita ei löydykään tarpeeksi tai entä jos toiminnasta ei suurista ponnisteluista huolimatta tulekaan kannattavaa? Mistä yrittäjä saa tällöin itselleen ja mahdolliselle perheelleen toimeentulon? Talousvaikeuksien kanssa kamppailevassa Suomessa tämä ei ole ihan kevyt taakka kannettavaksi!
Vuonna 2013 kotitalousvähennystä sai käyttää enimmillään 2 000 euroa per henkilö. Mutta kannattaa muistaa, että molemmat aviopuolisot voivat käyttää tämän vähennyksen! Omavastuu kotitalousvähennyksen osalta on 100 euroa/henkilö. Aviopari voi siis saada yhteensä jopa 4 000 euroa kotitalousvähennystä! Mieti kaikkea sitä vapaa-aikaa, jota tällä rahalla voisit saada!

Jos harkitset kotitalousvähennyksen hyödyntämistä, kannattaa muistaa muutama seikka. Ensinnäkin kotitalousvähennys myönnetään samana vuonna, jolloin palkkaa, palkan sivukuluja tai työkorvausta maksetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kotitalousvähennys myönnetään samana vuonna, jolloin maksu on tapahtunut.
Ensisijaisesti kotitalousvähennys tehdään valtion tuloverosta, mutta sitä voidaan hyödyntää myös kunnallisveron, sairausvakuutusmaksun sekä kirkollisveron kohdalla, jos ensisijaisen vähennettävän veron määrä ylittyy.
Kotisiivouksen lisäksi myös monien muiden palveluiden käyttö oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi remonttipalvelut, hoivapalvelut ja tietokonepalvelut. Ennen palvelun tilaamista kannattaa kuitenkin varmistaa, että yritys, jolta palvelut aiot tilata, oikeuttaa vähennykseen. Yrityksen tulee ensinnäkin kuulua ennakkoperintärekisteriin. Edellä mainittujen palveluiden lisäksi lapsiperheessä myös lapsenvahdin palkkaaminen voi helpottaa todella paljon. Se voi antaa vanhemmille kauan kaivattuja lepohetkiä tai auttaa vanhempia pyörittämään kiireistä arkeaan edes hieman paremmin. Tästä vaihtoehdosta kerrotaan lisää seuraavalla sivullamme.